Voor de algemene inkoopvoorwaarden Europa Have B.V. 2021 verwijzen we naar deze pdf.